مختصری در مورد کار با نرم افزار

  سیاست کلی برنامه نویسان نرم افزار ETABS MATE سادگی، راحتی و سرعت انجام محاسبات مربوط به طراحی جزئیات میلگرد گذاری و ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه های بتنی میباشد. به این منظور محیط  نرم افزار ETABS MATE بگونه ای طراحی شده است که کلیه مهندسانی که با نرم افزارهایی مثل Etabs  و Autocad
آشنایی دارند، به راحتی بتوانند با ابزارها و محیط گرافیکی نرم افزار ارتباط برقرار نمایند. بنابراین یادگیری استفاده از نرم افزار بسیار آسان خواهد بود و در مدت کوتاهی استفاده کنندگان از این نرم افزار به تبحر لازم دست خواهند یافت و خواهند توانست طراحی جزئیات میلگرد گذاری یک سازه بتنی بزرگ را  بسرعت به اتمام برسانند و ساعتهای زیادی را صرفه جویی نمایند و از طرف دیگر احتمال وقوع خطاهای انسانی ناشی از خستگی نیز در این فرایند به حداقل خواهد رسید. همچنین نرم افزار نقشه های سازه را نیز بر مبنای طراحی آرماتوربندی انجام شده ترسیم مینماید و این موضوع نیز باعث کاهش خطاهای تبدیل جزئیات به نقشه و نیز خطاهای انسانی نقشه کشی خواهد شد. در این قسمت سعی شده است که در مورد نحوه کار با نرم افزار مختصری توضیح داده شود تا تنها یک دید کلی ایجاد گردد اما توصیه میگردد که کل مطالب عنوان شده در راهنما بدقت مطالعه گردد.

 

 

 

 برای استفاده از نرم افزار مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا نرم افزار ETABS MATE را اجرا نمایید

 2. بر روی دکمه New بمنظور ایجاد یک پروژه جدید کلیک نمایید

 3. نرم افزار Etabs را اجرا نموده و فایل مورد نظر را باز نمایید. پس از آنالیز کردن مدل و اطمینان از درستی مدل  مرحله زیر را برای Export نمودن فایل خود دنبال نمایید.

ETABS 9.2

ETABS 9.5 and more

 •  در پنجره باز شده تنها گزینه Output Summery را انتخاب نمایید و بقیه گزینه ها را از حالت انتخاب خارج نمایید و برروی OK کلیک نمایید.

 • یک نام برای فایل نتایج طراحی وارد نمایید و این فایل را ترجیحاً در همان مسیر فایل متنی مدل ذخیره نمایید.

 

 1. حال میتوانید Etabs خود را ببندید و باقی مراحل طراحی تیرهای بتنی را در نرم افزار ETABS MATE دنبال نمایید.

 • در نرم افزار ETABS MATE از منوی  File  گزینه Import ETABS Text File را انتخاب نمایید  و یا از منوی بالایی روی آیکون   کلیک نمایید و فایل متنی مدل خود را از محل ذخیره شده باز نمایید.

در این مرحله مدل ساخته شده در نرم افزار Etabs در نرم افزار ETABS MATE  قابل مشاهده خواهد بود.

 

 1. برای وارد نمودن نتایج طراحی درصورتیکه سازه بصورت قاب خمشی باشد بصورت زیر عمل نمایید:
 • از منوی File  گزینه Import ETABS Summery Design File 1  را انتخاب نمایید و یا روی آیکون   از منوی بالایی نرم افزار کلیک کنید  و فایل نتایج طراحی را نیز از محل ذخیره شده باز نمایید. در این مرحله نتایج طراحی تیرها نیز بر روی مدل قابل مشاهده خواهد بود.

 

 1. برای وارد نمودن نتایج طراحی درصورتیکه سازه دارای دیوار برشی باشد بصورت زیر عمل نمایید:

 • از منوی File گزینه Import ETABS Summery Design File 1  را انتخاب نموده و یا روی آیکون   از منوی بالایی نرم افزار کلیک کنید  و فایل نتایج طراحی سازه بدون دیوار برشی را از محل ذخیره شده باز نمایید.
   

 • از منوی File گزینه Import ETABS Summery Design File 2 (with shear wall)  را انتخاب نمایید  و فایل نتایج طراحی سازه با دیوار برشی را نیز از محل ذخیره شده باز نمایید.
   

 • در اینحالت نرم افزار ماکزیمم مقدار فولاد محاسبه شده برای هر قسمت از تیر را از هر دو فایل بدست آورده و برروی تیرها نمایش میدهد، همچنین در فرایند طراحی جزئیات میلگرد تیرها نیز از این ماکزیمم استفاده مینماید.

   

 1. در این مرحله هندسه مدل و جزئیات طراحی بطور کامل به نرم افزار منتقل شده است  و بر روی مدل قابل مشاهده خواهد بود و شما میبایست طراحی جزئیات آرماتوربندی سازه را انجام دهید.

 • بر روی دکمه Define Beam Section  کلیک نمایید و برای هر Beam Type-Section میلگردهای حداقل بالا و پایین را مشخص نمایید. همچنین تعداد میلگرد های تقویتی که ترجیح میدهید نرم افزار درصورت لزوم در تعیین میلگردهای تقویتی استفاده نماید را نیز برای بالا و پایین مقطع تعیین نمایید.

 • در صورت لزوم میتوانید Section های جدید با میلگردهای حداقل بالا و پایین متفاوتی نیز تعریف نمایید و از طریق دکمه Assign Section to Beams  به تیرهای مورد نظر اعمال نمایید.

 • توسط دکمه Design Configuration پیکر بندی نحوه محاسبه جزئیات ارماتوربندی را تعیین نمایید.

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com