آشنایی با  محیط نرم افزار ETABS MATE

 

   

محیط  نرم افزار ETABS MATE بگونه ای طراحی شده است که کلیه مهندسانی که با نرم افزارهایی مثل Etabs  و Autocad آشنایی دارند، به راحتی بتوانند با ابزارها و محیط گرافیکی نرم افزار ارتباط برقرار نمایند.  در اینجا مختصری در مورد محیط نرم افزار توضیح داده خواهد شد. با کلیک روی قسمتهای مختلف یا بالونهای ترسیم شده در شکل زیر میتوانید به توضیحات بیشتری دسترسی یابید.

 

 

  Top Toolbar

 

  Object Display

 

  Layer Display

 

  Rebar Configuration

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com