تعیین مشخصات متریال المانهای بتنی

 

   نرم افزار ETABS MATE برای تعیین مشخصات تنش تسلیم میلگردها و نیز مقاومت فشاری بتن از مشخصات تعیین شده برای متریال 'CONC' در نرم افزار ETABS که در فایل متنی هندسه سازه یعنی فایل e2k ذخیره شده است، استفاده مینماید. بنابراین در هنگام وارد کردن اطلاعات هندسه سازه یا همان فایل e2k ، نرم افزار بدنبال متریالی با نام CONC خواهد گشت و در صورتیکه این متریال را بیابد مقادیر تعریف شده در آن را برای مشخصات بتن درنظر خواهد گرفت. بنابراین دقت نمایید که نام متریال CONC را در برنامه ETABS تغییر ندهید و حتما از این متریال بعنوان متریال اصلی سازه خود در نر افزار ETABS استفاده نمایید. البته متریال پیش فرض نرم افزار ETABS برای المانهای بتنی نیز همین متریال 'CONC' میباشد و در صورتیکه آنرا تغییر نداده باشید احتیاجی به تصحیح نمیباشد. و درصورتیکه نرم افزار نتواند متریال CONC را بیابد مقادیر پیش فرض خود را برای مشخصات بتن درنظر خواهد گرفت. مقادیر پیش فرض نرم افزار برای مقاومت فشاری 200 و برای تنش تسلیم میلگردها 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

برای مشاهده مشخصات بتن درنظر گرفته شده در نرم افزار میتوانید از منوی Define گزینه Material Properties را برگزینید. در این حالت پنجره ای باز خواهد شد که در آن مشخصات بتن درج گردیده است.

 


درصورتیکه نرم افزار متریال 'CONC' را یافته باشد، همانگونه که در پنجره بالا مشاهده میگردد با نوشته سبز رنگ Material Name 'CONC' has been found in Model e2k File در بالای پنجره گزارش میدهد که متریال CONC را یافته است و خصوصیات مربوط به آنرا برای مشخصات بتن درنظر گرفته است. اما درصورتیکه نتواند متریال 'CONC' را بیابد بوسیله پیغام قرمز رنگ Material Name 'CONC' Not found in Model e2k File در بالای پنجره گزارش میدهد که نتوانسته است این متریال را بیابد و در نتیجه مقادیر پیش فرض نرم افزار برای مشخصات بتن درنظر گرفته شده است.

البته شما تا قبل از وارد نمودن فایل نتایج طراحی سازه میتوانید این مقادیر را مطابق نظر خود تغییر دهید. برای این منظور پس از وارد نمودن فایل هندسه سازه و قبل از وارد نمودن فایل نتایج طراحی با استفاده از منوی Define گزینه Material Properties پنجره مشخصات متریال را که بالا مشاهده میگردد را باز نمایید سپس در قسمت Material Properties مقادیر تنش تسلیم فولاد و مقاومت فشاری بتن را برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع وارد نمایید و سپس دکمه Modify Properties را کلیک نمایید تا تغییرات ایجاد شده ذخیره گردند. در این حالت نیز نرم افزار گزارش میدهد که اطلاعات متریال توسط کاربر ویرایش گردیده است و از اطلاعات وارد شده توسط کاربر بعنوان مشخصات بتن استفاده خواهد شد.

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com