چگونگی انتقال سازه از ETABS به نرم افزار ETABS MATE

بمنظور استفاده از نرم افزار ETABS MATE برای طراحی جزئیات آرماتوربندی سازه و ترسیم نقشه های اجرایی، ابتدا میبایست سازه را در نرم افزار ETABS مدل، آنالیز و طراحی نمایید. سپس میبایست مدل سازه  را به نرم افزار ETABS MATE منتقل نمایید و فرآیند طراحی جزئیات آرماتوربندی را در این نرم افزار انجام دهید. برای انتقال صحیح مدل سازه به نرم افزار ETABS MATE مطالب زیر را مطالعه فرمایید.
 

نحوه صادر کردن یا Export کردن سازه از نرم افزار ETABS

نرم افزار ETABS را اجرا نموده و فایل مورد نظر را مدل و یا باز نمایید. پس از آنالیز کردن مدل، سازه را Design نمایید. پس از انجام بررسیهای لازم و اطمینان از صحت کلیه نتایج، مراحل زیر را برای منتقل نمودن سازه به نرم افزار ETABS MATE دنبال نمایید.

ETABS 9.2

ETABS 9.5 and more

 

  علاوه بر روش فوق الذکر شما میتوانید برای انتقال نتایج طراحی سازه از خروجیهای پایگاه داده های اکسس نرم افزار نیز استفاده نمایید.

 

نحوه وارد کردن یا Import نمودن سازه به نرم افزار ETABS MATE

پس از انجام مراحل بالا، فایلهای لازم برای انتقال سازه به نرم افزار مهیا گردیده است. حال میتوانید مراحل بعدی را در نرم افزار ETABS MATE دنبال نمایید.

  • از منوی File  گزینه Import ETABS Summery Design File 1  را انتخاب نمایید و یا روی آیکون   از منوی بالایی نرم افزار کلیک کنید  و فایل نتایج طراحی را نیز از محل ذخیره شده باز نمایید. در این مرحله نتایج طراحی تیرها نیز بر روی مدل قابل مشاهده خواهد بود.

ترتیب وارد کردن فایلهای نتایج طراحی به نرم افزار مهم نیست و نرم افزار ماکزیمم مقدار هر پارامتر برای هر المان را از تمامی فایلها وارد شده بدست خواهد آورد و سپس این مقادیر ماکزیمم مبنای تمامی طراحیها و محاسبات نرم افزار قرار خواهد گرفت.

برای مطالعه اطلاعات بیشتر در خصوص انتقال سازه های دارای دیوار برشی مطلب "چگونگی انتقال سازه دارای دیوار برشی از ETABS به نرم افزار ETABS MATE" را مطالعه فرمایید.

 همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، مقادیری درج شده بر روی المانهای سازه در محیط گرافیکی نرم افزار نیز، همان مقادیر ماکزیمم بدست آمده از تمامی فایلهای طراحی خواهد بود.

 

 

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com