نحوه انتقال سازه از ETABS 2015 ویا ETABS 2013 به نرم‌افزار ETABS MATE

   
روش انتقال سازه از ETABS 2015 و یا ETABS 2013 به نرم افزار ETABS MATE کاملا مشابه روند انتقال سازه از نسخه‌های پایینتر ایتبز میباشد و تنها تفاوت موجود فرمت ذخیره نتایج طراحی سازه میباشد. در این حالت برای ایجاد فایل نتایج طراحی سازه در نرم‌افزارETABS 2015 ، میبایست از خروجی پایگاه داده‌های اکسس مایکروسافت (Access Database)، استفاده گردد. البته این امکان برای نسخه‌های پایینتر یا بعبارت دیگر در ورژنهای ETABS 9 نیز فراهم گردیده است تا علاوه بر روشهای قبلی، بتوان از این قابلیت جدید نیز استفاده نمود و با سرعت بیشتری ساخت فایل نتایج طراحی سازه را به انجام رساند.

 

بدین منظور برای انتقال سازه ازETABS 2015  به نرم‌افزار ETABS MATE بصورت زیر عمل نمایید.

 

     ابتدا پس از مدلسازی پروژه، آنالیز و نهایتا طراحی سازه در نرم‌افزارETABS ، میبایست فایل هندسه سازه ایجاد گردد. برای این منظور همانند شکل زیر از منوی File گزینه Export و سپس ETABS e2k Text File استفاده نمایید تا فایل متنی هندسه سازه ایجاد گردد. توجه نمایید که واحدهای فایل هندسه سازه میبایست Kgf وCm  باشند.

 

 

    
 در صورتیکه در ETABS 2013 ویا نسخه های دیگر در ذخیره فایل e2k به مشکلی برخورد نمودید، ابتدا بوسیله منوی File و گزینه Save مدل را ذخیره نمایید تا تغییرات انجام شده اعمال گردد، سپس از فایلی که با نام مدل ایتبز و با پسوند et$ در کنار فایل ایتبز پروژه بصورت اتوماتیک توسط ایتبز ذخیره شده است، برای انتقال هندسه سازه به نرم‌افزار ETABS MATE استفاده نمایید.

    سپس درصورتیکه از ETABS 2013/2015  و یا نگارشهای بالاتر استفاده مینمایید، برای ایجاد فایل نتایج طراحی سازه با استفاده از خروجیهای پایگاه داده‌های اکسس (Access Database)، مانند تصویر زیر از منوی File گزینه Export و سپس ETABS Table to Access استفاده نمایید.

 

 

 

سپس در پنجره باز شده مانند شکل زیر گزینه‌های Concrete Design و Shear Wall Design را فعال نمایید.

 

   دقت نمایید که سیستم واحدهای جداول نتایج خروجی طراحی سازه همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، میبایست حتما  Kgf وCm  باشد. با انجام مراحل گفته شده فایل نتایج طراحی مورد نیاز نرم‌افزار ETABS MATE در مسیری که شما مشخص نموده‌اید، ذخیره خواهد شد.

 


    پس از ذخیره فایل هندسه سازه و فایل نتایج طراحی سازه، این اطلاعات میبایست به نرم‌افزار ETABS MATE منتقل گردند. برای این منظور نرم‌افزار ETABS MATE را اجرا نمایید و سپس همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است از منوی File  گزینه Import Structure Model from ETABS Text File را انتخاب نمایید و سپس مسیر و نام فایل متنی هندسه سازه با پسوند e2k و یا et$ را تعیین نمایید تا اطلاعات سازه به نرم‌افزار منتقل شوند. در این مرحله هندسه سازه و اطلاعات مدلسازی پروژه در نرم افزار قابل رویت خواهد بود.

 


پس از باز شدن مدل در نرم‌افزار یک پنجره محاوره‌ای شامل خصوصیات متریال سازه باز خواهد شد. از آنجا که این اطلاعات در روند محاسبات و طراحیهای نرم‌افزار بسیار مهم میباشد، مقادیر نمایش داده شده را بدقت کنترل نمایید و در صورت لزوم تصحیحات لازمه را اعمال نمایید.

   پس از ورود هندسه سازه، میبایست اطلاعات نتایج طراحی سازه را نیز به نرم‌افزار منتقل نمود. برای این منظور از منویFile  گزینه Import Frame Design Summery File 1 را همانند تصویر زیر، انتخاب نمایید و سپس مسیر و نام فایل حاوی اطلاعات نتایج طراحی پروژه را تعیین نمایید. پس از این مرحله اطلاعات طراحی سازه نیز منتقل میگردد و از طریق لایه های مختلف در قسمت Layer Display قابل مشاهده میباشند.

 

 

 

   درصورتیکه بخواهید فرآیند طراحی و ترسیم نقشه‌های اجرایی پروژه براساس ماکزیمم چند فایل طراحی انجام شود برای انتقال فایل نتایج طراحی دوم، سوم و... از منویFile  گزینه Import Frame Design Summery File 2 , 3 را انتخاب و مانند مرحله قبل نتایج را وارد نمایید. در این حالت اطلاعات طراحی نمایش داده شده در نرم افزار برای هر موقعیت از هر المان، ماکزیمم مقادیر متناظر تمامی فایلهای طراحی وارد شده به نرم‌افزار خواهد بود. پس از انتقال هندسه و نتایج طراحی سازه میتوانید طراحی آرماتوربندی و ترسیم نقشه‌های اجرایی پروژه را انجام دهید.

 

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com