وارد کردن نتایج طراحی دیوارهای برشی از ETABS به نرم افزار ETABS MATE

 

نرم افزار ETABS MATE برای دیوارهای برشی که که به روش عمومی (General Reinforcing Pier Section) و در حالت چک آرماتوربندی (Reinforcement to be Checked) تعریف شده اند طراحی و ترسیم جزئیات آرماتوربندی را انجام میدهد. برای این منظور پس از مدلسازی دیوارهای برشی و تعریف مقاطع دیوار و طراحی دیوارهای برشی در نرم افزار ETABS میبایست نتایج طراحی دیوارها را به نرم افزار ETABS MATE انتقال دهید. برای این منظور ابتدا فایل هندسه مدل سازه (فایل e2k) را به نرم افزار ETABS MATE وارد نمایید و سپس مراحل زیر را دنبال نمایید.

1- در هنگام ساخت فایل خروجی طراحی دیوارهای برشی، سیستم واحد خروجیها میبایست Rebar Units: cm^2 و Rebar/Length Units: cm^2/m باشد. به این منظور از منوی Options گزینه Preference  را انتخاب و سپس گزینه Shear Wall Design را برگزینید. سپس در پنجره باز شده سیستم واحدها را بصورت شکل زیر تنظیم نمایید.

2- برای ایجاد فایل نتایج طراحی دیوارهای برشی در نرم افزار ETABS مانند شکل زیر از منوی File گزینه Print tables و سپس Shear Wall Design را انتخاب نمایید.

3- حال در پنجره باز شده تنظیمات را مطابق شکل زیر انجام دهید و سپس کلید ok  را فشار دهید.

4- پس از وارد نمودن فایل هندسه سازه (E2k) میبایست فایل نتایج طراحی دیوارهای برشی را به نرم افزار ETABS MATE وارد نمایید. به این منظور همانگونه که در شکل زیر مشاهده میگردد از منوی File نرم افزار ETABS MATE گزینه Import Shear Wall Design Summer file را انتخاب نمایید و در پنجره باز شده فایل نتایج طراحی دیوارهای برشی را انتخاب نمایید.

پس از وارد نمودن نتایج طراحی دیوارهای برشی، کلیه اطلاعات مربوط به دیوارهای برشی همانگونه که در شکل زیر مشاهده میفرمایید بشکلی بسیار راحت و ساده روی پلان سازه بنمایش درخواهد آمد و شما براحتی خواهید توانست این نتایج را کنترل نمایید. این اطلاعات شامل تیپ دیوار، نام pier و نام مقطع نسبت داده شده به دیوار، Flexural Ration دیوار، میزان آرماتور برشی و طول ناحیه مرزی دیوار میباشد. همانگونه که مشاهده میگردد در صورتی که مقادیر نسبت خمشی و میزان سطح مقطع فولاد برشی از حد مجاز تجاوز نماید، نرم افزار آنها را با رنگ قرمز متمایز خواهد کرد تا کاربر براحتی بتواند انها را پیدا نماید.
 

در این مرحله در صورتیکه در پانل Layer Display گزینه Wall / Pier Information انتخاب گردد اطلاعات دیوارهای برشی مانند شکل بالا روی پلان سازه بنمایش در خواهد آمد و در صورتیکه روی هر دیوار کلیک نمایید کلیه اطلاعات دیوار انتخاب شده در تمامی طبقات و در تمامی pier ها بصورت شکل زیر قابل مشاهده خواهد بود. در این پنجره با انتخاب هر دیوار در هر طبقه ویا هر pier اطلاعات مربوطه بهمراه شکل مقطع بصورت زیر بنمایش در خواهد آمد.

در این پنجره میتوانید اطلاعات مر بوط به هر قسمت از دیوار را مشاهده نمایید و یا درصورت لزوم جزئیات مربوط به میلگردهای افقی و یا طول ناحیه بحرانی دیوار را ویرایش نمایید. برای این منظور ابتدا دیوار، طبقه و pier مورد نظر را انتخاب و سپس از قسمت Overwrites Design پارامتر مورد نظر را ویرایش و سپس با فشردن دکمه  Overwrites This Details جزئیات ویرایش شده را ثبت نمایید. و یا با فشردن دکمه Reset to Defauls Details تنظیمات ویرایش شده برای هر قسمت را به جزئیات اولیه بازگردانید.
همچنین در این پنجره میتوانید با کلیک بر روی شکل مقطع دیوار در قسمت Section Preview ویا فشردن دکمه Show Section جزئیات مقطع دیوار را با جزئیات بیشتر بصورت شکل زیر مشاهده فرمایید.

در این پنجره از طریق منوی Export میتوانید کلیه مقاطع تعریف شده و یا هر مقطع مورد نظر را بصورت فایل AutoCAD ذخیره نمایید. یک نمونه از نقشه Export  شده در شکل زیر آورده شده است. از این ترسیمات میتوانید برای ترسیم  نقشه دیوارهای با اشکال پیچیده استفاده نمایید.

برای ترسیم پروفیل ارتفاعی و جزئیات آرماتوربندی مقاطع دیوار، مبحث ترسیم نقشه جزئیات دیوارهای برشی (Export Shear Wall Drawings) را مشاهده فرمایید.

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com